Prawo Karne

Postępowanie karne
Reprezentowanie w sądach
Apelacje, zażalenia, odwołania

Mecenas Marta Kruk reprezentuje swoich Klientów w wielu procesach karnych, w których zawsze sumiennie pracuje nad najkorzystniejszymi rozwiązaniami prawnymi. Adwokat Marta Kruk zapewnia najwyższy poziom profesjonalnej pomocy prawnej, rzetelnie analizując każdą sprawę żeby móc jak najlepiej reprezentować Klientów w postępowaniach karnych. W wielu sprawach przed sądami karnymi Adwokat Marta Kruk osiągnęła znaczące sukcesy w obronie swoich Klientów, przez co usługi świadczone przez kancelarię cieszą się uznaniem wśród osób potrzebujących wsparcia profesjonalnego adwokata.

Prawo karne adwokat Poznań

Poniżej znajduje się zakres spraw jakimi zajmuje się nasza kancelaria adwokacka.

PRAWO KARNE

E

apelacje od wyroków,

E

wyroki łączne,

E

postępowania z oskarżenia prywatnego,

E

pomoc pokrzywdzonym przestępstwem.

PRAWO KARNE WYKONAWCZE

E

dozór elektroniczny,

E

odroczenie wykonania kary,

E

przerwa w wykonaniu kary,

E

warunkowe przedterminowe zwolnienie,

E

obrona w sprawach zarządzenia wykonania kary,

E

rozłożenie grzywny i kosztów na raty.

PRAWO KARNE PROCESOWE

E

obrona w postępowaniu przygotowawczym oraz w procesie karnym, w tym również w sprawach karnoskarbowych i w sprawach o wykroczenia,

E

zażalenia na zastosowanie tymczasowego aresztowania i innych środków zapobiegawczych.

Kancelaria Adwokacka Adwokat Marta Kruk

Al. Wielkopolska 29/8
60-603 Poznań
tel.: 883 000 535
kruk.kancelaria@gmail.com